Dla rolnika

Image

Ulga podatku rolnego

Z ulgi tej mogą skorzystać rolnicy, po zakończonej inwestycji i polega na odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego (- 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami).
  • ulga wynosi 25% od kwoty podatku rolnego i można rozliczać ją przez okres 15 lat;
  • niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika;
  • ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja;
  • z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana

Agroenergia

To program NFOŚiGW skierowany do rolników indywidualnyych, posiadających prawo własności lub prawo dzierżawy nieruchomości rolnych. Kwota dofinansowania wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (do 25 tys. zł) w zależności od wielkości instalacji:
moc od 10 do 30 kW – do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
moc od 30 do 50 kW – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.
Warunki do spełnienia:

  • gopodarstwo rolne prowadzone jest minimum rok przed dofinansowaniem
  • łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha
  • minimalna moc instalacji fotowoltaicznej to 10 kW, maksymalna 50 kW
  • użytkowanie dofinansowanej instalacji przez minimum 3 lata od jej uruchomienia
Image

Adres

Fotowoltaika Tomasz Musz,
37-123 Handzlówka 396b

Kontakt

e-mail: FotowoltaikaTomaszMusz@gmail.com
telefon: 796 666 391
NIP: 8151707049
Image